Depolama

gümrüklü gümrüksüz depolama hizmetleri

Element Lojistik firması olarak globalleşen ve sürekli değişen dünyada, Pazar değişikliklerine hızla cevap vermek için müşterilerin ihtiyaçlarını biliyoruz.

Depolama imkanlarımız, yükünüzün depolama ve işlenmesi için doğru yeri bulmamızı sağlar. Yüklerinizin en uygun ve olabildiğince etkili bir şekilde işlenmesini sağlıyoruz. Ürün ve ihtiyaçlarınıza özel sektörel bazda depolama imkanı sunuyoruz.

Gümrüklü / Gümrüksüz Depolama Hizmetleri

Gümrüklü Depolama Hizmetleri

İthalatçı firmalar ürünlerini karayolu, denizyolu yada havayolu taşımacılığıyla Türkiye’ye getirdiğinde, ürünler gümrükleme işlemleri sonuçlanıncaya ve ithalat izinleri çıkıncaya kadar ya da müşteri ithalat vergisini yatırıncaya kadar gümrüklü depolara boşaltılmalıdır. Lojistik ve dahili taşıma, ülkeler arası taşıma, gümrükleme ve gümrüklü depolama hizmeti, soğuk depo ve dondurulmuş depo (Reefer konteyner taşımacılığı) tek kullanıcılı veya çok kullanıcılı parsiyel depolama hizmetlerini bir arada sunmaktayız.

Gümrük gözetimi altında bulunan mallarınız izin verildiği durumlarda gümrüklü depolama hizmetleri kapsamında Element lojistik tarafından depolanır. Gümrüklü depolama hizmeti ile uzman ekipler kontrolünde araç/konteyner yükleme-boşaltma hizmetleri, stok kontrolü, paketleme, elleçme, ilaçlama ve benzeri depo içi hizmetler sunmaktayız.

Gümrüksüz Depolama Hizmetleri

Yurt içi sevkiyatta deneyimli personel ve sürekli yenilenen ekipmanlarımızla gümrüksüz depolama hizmetleri kapsamında ürünleriniz güvenle muhafaza edilmektedir.

Gümrüksüz (Serbest) depolama hizmetleri kapsamındaki diğer işlemler etiketleme, barkodlama, ayrıştırma, paketlemedir.

GENEL İŞLEMLER

Gelen
Gelen yüklerinizin kayıt ve denetimi gibi depolara giriş işlemlerini de yönetiyoruz. Inbound hizmetlerimiz yüklerin boşaltılması ve paletlenmesi ve gelen yükün zarar görüp görmediğini denetlemedir. Aynı zamanda ürünlerin seri numaralandırma, kayıt altına alma ve bunları raflara göre ayırma işlemlerini de yapıyoruz.

Depolama
Depolama hizmetleri malların paletleme birimine ve fiziksel stoklar ile depodaki stokların aynı seviyede olmalarını sağlamak için sayım alanlarına götürülmesini kapsamaktadır. Ürüne bağlı depolama bilgisini optimize eder, yönetir ve yığın depolama, ısı kontrollü depolama gibi çok yönlü depolama birimleri sunarız.

Giden
Giden yüklerin depolanma servisleri ‘Süresi Önce Biten, Önce Çıkar’ (FEFO), ‘Son Gelen Önce Çıkar’ (LIFO) ve ‘Önce Giren, Önce Çıkar’ (FIFO) gibi geniş bir toplama servisini içerir. Satış siparişinizi dinamik toplama metodu ile işler, siparişin doğruluğu kontrol eder, israliyeleri damgalar ve yükleri araçlara yükleriz.