Değerlerimiz


İNSANA SAYGI

Şirket içi ve dışı ilişkilerimizde karşılıklı saygı ve nezaket ilkesiyle hareket ederiz. Çalışanlarımız, müşterilerimiz ve iş ortaklarımızla kurduğumuz tüm ilişkilerde etik değerlerimizi temel alarak insan onuruna yaraşır şekilde bir tutum sergileriz.

ŞEFAFFLIK VE DÜRÜSTLÜK

Çalışanlarımız, müşterilerimiz ve iş ortaklarımızla ilişkilerimizi şeffaflık, karşılıklı güven ve dürüstlük prensibine göre yürütürüz.

Çalışanlarımız müşterilerine verdiği sözleri yerine getirmek için azami çaba ve dikkati gösterir.

FIRSAT EŞİTLİĞİ VE ADİL ÇALIŞMA ORTAMI

Şirket politikamız çerçevesinde; işe alım süreçleri ve iş ilişkilerimizde; kişilerin ırkına, inancına, politik görüşüne, etnik kökenine,  kişisel düşüncelerine, cinsiyetine, yaşam tercihine, medeni durumuna, yaşına, engellilik ve hamilelik durumuna bakılmaksızın adil bir şekilde herkese eşit olanaklar sunulur.

Bireylerin yetenek ve tecrübelerine önem verildiği, fikir ve görüşlerini özgür bir şekilde ifade edebildikleri bir çalışma ortamının korunmasına özen gösterilir.

İŞ GÜVENLİĞİ VE KANUNLARA UYGUNLUK

Firmamız tüm süreçlerde İş Sağlığı ve Güvenliği Sistemlerini temel alarak çalışanlarına sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı sunar.

Firmamız, İş Kanununun gerektirdiği her türlü ücret ve ödemeyi çalışanlarına yapar. Ayrıca çalışanlarına emek ve performansları oranında uygun görülen artı değerleri sunar.

Firmamızın OHSAS 18001:2007 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri standartlarına uygunluk belgesi bulunmaktadır ve düzenli olarak yenilenmektedir.

GİZLİLİK

Şirketimiz bünyesindeki tüm çalışanlarımız görevlerini yerine getirirken elde ettikleri bilgilerin gizli tutulması gerektiğini bilir, güvenli şekilde saklanması ve imha edilmesi için gerekli tüm önlemleri alır.    

Şirkete ait basılı, kayıtlı belgeler, e-postalar, şifreler ve kodlar, sözleşmeler, satış ve satın alma teklifleri, şirket dışına çıkartılamaz, üçüncü şahıslarla paylaşılamaz.

Bu bilgiler sadece işin ve görevin gereği olan amaçlarla yasa ve mevzuatlara uygun şekilde kullanılır ve ilgili yetkili kişilerle paylaşılır. Çalışan işten ayrıldıktan sonra da bu bilgilerin gizliliği devam eder.

Bilgi gizliliği işleyiş ve kuralları hakkında çalışanlarımıza düzenli olarak eğitimler verilmekte ve teknolojik alt yapımız güncel tutulmaktadır.

ÇIKAR ÇATIŞMASINDAN KAÇINMA

Firmamız bünyesinde yasalara ve etik ilkelere aykırı düşecek özel ilişki ve usulsüz eylemlere izin verilmez.

Firmamız bünyesinde şirketi yükümlülük altına sokacak borç, mal ve hediye gibi tekliflerin kabul ve teklif edilmesi yasaktır. Çalışanlarımız firmamızın itibarını zedeleyebilecek eylem ve davranışlardan kaçınır.

ÇEVRESEL VE TOPLUMSAL SORUMLULUK

Firmamız, çevreye ve topluma karşı duyarlı ve sorumluluklarının bilincindedir. Tüm iş süreçlerinde çevresel yasa ve yönetmeliklere uygun hareket edilir. Sivil toplum örgütleri ve kamu yararına olan her türlü hizmete aktif katılım sağlamaya özen gösterilir.

SÜREKLİ GELİŞİM

Sektörde yaşanan yenilikler ve teknolojik gelişmeler takip edilir ve çalışanlarımıza düzenli olarak eğitimler verilir.

Sürekli öğrenme ve gelişim prensibi esas alınarak çalışanlarımızın bilgi birikimi güncel tutulur ve hata payı minilimize edilir.

MÜŞTERİ MEMNUYETİ

Felsefemiz; müşterilerimizin ihtiyaçlarını en doğru şekilde analiz ederek beklentilerini eksiksiz karşılayan butik çözümler sunmak ve her daim memnuniyetlerini sağlamaktır.

Müşterilerimizin yüklemeleri teslim noktasına güvenli bir şekilde ulaşana kadar lojistik işleyiş sürekli takip edilir ve olası problemlerin önüne geçilerek zaman ve kaynak kaybı önlenir.