Gümrüksüz Depoloma Hizmetleri


Gümrüksüz depolama aynı zamanda geçici depolama olarak da adlandırılmaktadır.

Geçici depolama alanları ürünlerin dış etkenlere karşı korunduğu ve güvenle saklandığı, araçların yanaştığı ve indiği ambar, depo, ardiye veya hangar benzeri yerlerdir. 

Element Lojistik, gümrüksüz depolama hizmetleri ile araç/konteyner yükleme-boşaltma, stok kontrolü, paketleme, elleçleme, ilaçlama ve benzeri depo içi katma değerli hizmetler sunmaktadır.