Gümrüklü Depoloma Hizmetleri


İthalat ve ihracat yüklemeleri kara yolu, deniz yolu ya da hava yolu taşımacılığıyla Türkiye’ye ulaştığında, gümrükleme işlemleri tamamlanıncaya ve ithalat izinleri alınıncaya kadar gümrüklü depolara boşaltılmaktadır.

Element Lojistik, gümrüklü depolama hizmetleri ile araç/konteyner yükleme-boşaltma, stok kontrolü, paketleme, elleçleme, ilaçlama ve benzeri depo içi katma değerli hizmetler sunmaktadır.